string(40) "novinki-sentyabr-2017/t1-tunika-guby-417"