string(40) "novinki-sentyabr-2017/t5-tunika-stil-421"